ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η MarTe Consulting διαθέτει στελέχη που διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο εμπειρίας και εξειδίκευσης, το άριστο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και τον επαγγελματισμό τους. Παράλληλα, η εταιρεία προάγει αξίες που δημιουργούν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως η ομαδικότητα, η δημιουργικότητα και η προσήλωση στα αποτελέσματα.

Η Επιχείρηση στελεχώνεται από μια έμπειρη και πολυεπιστημονική ομάδα με στελέχη τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων με τις εξής ειδικότητες:

 •   Διασφάλιση Ποιότητας
 •   Διοίκηση Επιχειρήσεων
 •   Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
 •   Χρηματοοικονομικά
 •   Λογιστικά
 •   Φοροτεχνικά
 •   Επιχειρηματική Απόδοση
 •   Διαχείριση Περιβάλλοντος
 •   Περιφερειακή Ανάπτυξη 

  Η Γνώση, η Εμπειρία και η Δεξιότητα των στελεχών της MarTe Consulting αποτελούν τον βασικό πολλαπλασιαστή ισχύος της Επιχείρησης.

Ετικέτες: Marte, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Copyright © 2013- by MarTe CONSULTING - All rights reserved