ΑΞΙΕΣ & ΟΡΑΜΑ

Κεντρικοί άξονες στη Φιλοσοφία της Εταιρείας είναι η αξιοπιστία, η άριστη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η προσήλωση στην ικανοποίηση των πελατών της καθώς και η συνεχής εξέλιξη.

Με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό το εξειδικευμένο προσωπικό της MarTe Consulting, σε συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο Εταιριών και εξωτερικών Συνεργατών, παράγει Συμβουλευτικό έργο υψηλής ποιότητας, για ιδιωτικές Επιχειρήσεις, διαφόρους Οργανισμούς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα καθώς και για φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι υπηρεσίες στις οποίες εξειδικεύεται η MarTe Consulting, αφορούν στην

εκπόνηση μελετών για την Διασφάλισης Ποιότητας και την Πιστοποίηση των υπηρεσιών των Επιχειρήσεων - Πελατών της, στην Εφαρμογή εργαλείων ποιότητας, καθώς και στην Μελέτη και εγκατάσταση ενιαίου Διοικητικού - Διαχειριστικού Συστήματος που περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Επιχειρήσεων αυτών.

Επιπρόσθετα η MarTe Consulting αναλαμβάνει την συμβουλευτική για παροχή Χρηματοοικονομικών και Λογιστικών Υπηρεσιών των Επιχειρήσεων - Πελατών της που είναι προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και απαιτήσεις τους. Με τον τρόπο αυτό, οι παρεχόμενες υπηρεσίες συμβάλλουν στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων, στην απόκτηση προστιθέμενης αξίας και στη δημιουργία πολλαπλασιαστικού οφέλους για τις Επιχειρήσεις.

Ετικέτες: Marte, ΑΞΙΕΣ & ΟΡΑΜΑ

Copyright © 2013- by MarTe CONSULTING - All rights reserved