ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2008

Η MarTe Consulting στην προσπάθειά της για παροχή στους πελάτες της υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με τις αρχές και τις απαιτήσεις του Προτύπου EN ISO 9001:2008.

Η MarTe Consulting έχει πιστοποιηθεί για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ποιότητας καθώς και τις Χρηματοοικονομικές & Λογιστικές Υπηρεσίες.

Η πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008, για το σύνολο των δραστηριοτήτων της MarTe Consulting, αποδεικνύει τη δέσμευσή της να βελτιώνεται συνεχώς ώστε να προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πελάτες της.

Η διαδικασία πιστοποίησης πραγματοποιήθηκε από τον ανεξάρτητο φορέα TUV Hellas (μέλος του TUV Nord Group) και το σχετικό πιστοποιητικό έχει διάρκεια τριών ετών.

Logo TUV Hellas

Ετικέτες: Marte, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2008

Copyright © 2013- by MarTe CONSULTING - All rights reserved