ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Θεμελιώδης Αρχή και Πολιτική της Επιχείρησης με διακριτικό τίτλο “Marte Consulting”, είναι η παροχή στους πελάτες της υπηρεσιών σταθερής ποιότητας, όπως αυτή διασφαλίζεται με την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ)  κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008.

H “Marte Consulting”,  προσεγγίζει το κάθε έργο, ανεξαρτήτως μεγέθους, με αφοσίωση και πάθος, στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση της ποιότητας, με σκοπό να ικανοποιεί τις ανάγκες, των πελατών της. 

Το ΟΡΑΜΑ μας είναι η εταιρεία να είναι συνώνυμη της υψηλής ποιότητας Υπηρεσιών αποτελώντας την πρώτη επιλογή του πελάτη.

Οι δραστηριότητες της “Marte Consulting”, οι οποίες περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής (σκοπό) του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι:

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ποιότητας, Χρηματοοικονομικές και Λογιστικές Υπηρεσίες.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ μας συνίσταται στην εξασφάλιση, οργάνωση και συνεχή βελτιστοποίηση των διαδικασιών και των υπηρεσιών μας, έτσι ώστε να παρέχουμε εξατομικευμένες και αποτελεσματικές λύσεις  για τους πελάτες μας, μέσω:

 • Εξασφάλισης των πλέον σύγχρονων και τεχνολογικά άρτιων μεθόδων πώλησης και παροχής υπηρεσιών.
 • Εκπόνησης άρτιων επιστημονικά υπηρεσιών.
 • Συνεχούς και διαρκούς αναβάθμισης  της τεχνογνωσίας και της ποιότητας του εξοπλισμού, των υπηρεσιών μας και των συνεργατών μας.
 • Επικοινωνίας με τον πελάτη έτσι ώστε να αναπροσαρμόζονται οι τρόποι και οι υπηρεσίες που προσφέρουμε ανάλογα με τις αλλαγές των αναγκών τους
 • Εμπιστευτικότητας και ασφάλειας των δεδομένων που διαχειριζόμαστε
 • Προσπάθειας ελαχιστοποίησης των ατυχημάτων κατά την υλοποίηση των υπηρεσιών μας
 • Δέσμευσης για παροχή όλων των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2008.

Ακολουθώντας  τη στρατηγική μας  δεσμευόμαστε στους ακόλουθους ΣΤΟΧΟΥΣ:

 • Την διαρκή αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών μας
 • Την μείωση των παραπόνων των πελατών μας
 • Τη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας
 • Τη συνεχή και εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων
 • Τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας.

Για την Διοίκηση

Μαρία Δ. Τερζή - Χριστοφιλογιάννη

Ετικέτες: Marte, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Copyright © 2013- by MarTe CONSULTING - All rights reserved