ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Υποστήριξη Συστημάτων

Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ένα πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης με κάποιο πρότυπο (πχ ISO, OHSAS, ΕΛΟΤ κλπ) πολλές φορές απευθύνονται σε έναν Εξωτερικό Σύμβουλο όπως η MarTe Consulting, προκειμένου να υλοποιήσουν τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης που εφαρμόζουν. 

Η παρουσία του Εξωτερικού Συμβούλου με τις γνώσεις και την εμπειρία που διαθέτει, εγγυάται την ακριβή υλοποίηση και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο καθώς και την αντικειμενική αξιολόγηση της εφαρμογής του. Επιπρόσθετα, το προσωπικό της επιχείρησης μπορεί να εγκλιματίζεται σταδιακά με τις απαιτήσεις του προτύπου και να εκμεταλλεύεται την παρουσία του Εξωτερικού Συμβούλου για την επίλυση αποριών.

Η σπατάλη πολύτιμου χρόνου για το προσωπικό της επιχείρησης μηδενίζεται με την παρουσία του Εξωτερικού Συμβούλου ο οποίος αναλαμβάνει την εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης αλλά ειδικότερα την κατάρτιση του Εσωτερικού Επιθεωρητή της.

Τέλος η παρουσία ενός Εξωτερικού Συμβούλου εγγυάται την αποστασιοποιημένη και αδέσμευτη προσέγγιση επί των θεμάτων της επιχείρησης, ώστε σαν ένα τρίτο μάτι να εντοπίζει, να καταγράφει και να ενημερώνει ανάλογα της Διοίκηση για τα θέματα που πέφτουν στην αντίληψή του.

Οφέλη Υλοποίησης

  •   Χρήση εξειδικευμένου προσωπικού για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης
  •   Ενδεχόμενη μείωση του κόστους υλοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης
  •   Άριστη Επιτήρηση και Έλεγχος της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης
  •   Διαρκής υποστήριξη του προσωπικού από εξειδικευμένο Εξωτερικό Συνεργάτη Σύμβουλο
  •   Άμεση και ακριβής ενημέρωση της Διοίκησης για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης
  •   Ανάληψη από τον Εξωτερικό Σύμβουλο της ευθύνης προετοιμασίας για επιθεώρηση Β’ μέρους

Ο ρόλος της MarTe Consulting

Η MarTe Consulting διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την υποστήριξη κάθε μορφής Εκπόνησης, Υλοποίησης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Αναβαθμίσης ή Επικαιροποιήσης Συστημάτων Διαχείρισης.

Με τον τρόπο αυτό παρέχεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να επωφεληθούν από την χρήση των υπηρεσιών ενός ανεξάρτητου, έμπειρου Εξωτερικού Συνεργάτη – Συμβούλου, για την οικονομική και άρτια υλοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου.

Ετικέτες: Marte, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Copyright © 2013- by MarTe CONSULTING - All rights reserved