ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

1
 
Η MarTe Consulting προσφέρει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στο τομέα της Συμβουλευτικής για την προετοιμασία Φορέων και Επιχειρήσεων προκειμένου να αναπτύξουν και εφαρμόσουν Συστήματα Διαχείρισης ώστε να συμμορφωθούν και πιστοποιηθούν σύμφωνα με ισχύοντα Εθνικά και Διεθνή Πρότυπα και Προδιαγραφές. Ειδικότερα η επιχείρηση MarTe Consulting ειδικεύεται στην ανάπτυξη των παρακάτω Συστημάτων :
 
   ·    Διαχείρισης Ποιότητας  (ISO 9001, ISO 29990, ΕΛΟΤ 1433)
   ·    Ασφάλειας Πληροφοριών  (ISO/IEC 27001, ISO 20000)
   ·    Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  (ISO 14001, EMAS III)
   ·    Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία  (OHSAS 18001, ΕΛΟΤ 1801)
   ·    Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων  (HACC, ISO 22000FSSC 22000, BRC)
   ·    Διαχειριστικής Επάρκειας  (ΕΛΟΤ 1429, ΕΛΟΤ 1431-1,-2,-3, ΕΛΟΤ 1435)
   ·    Σημάνσεις Συμμόρφωσης  (Σήμανση CE, ECO-LABEL)
 
Η MarTe Consulting παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε φορείς του Δημοσίου καθώς και του Ιδιωτικού τομέα, σε περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο. Εστιάζει στις μικρομεσαίες Ελληνικές επιχειρήσεις, που αποτελούν τη βάση του παραγωγικού ιστού της χώρας, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας και κατά συνέπεια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των πελατών της.
 
 
 • 1

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 • 2

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
 • 3

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
 • 4

  ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
 • 5

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • 6

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
 • 7

  ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Ετικέτες: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, Marte

Copyright © 2013- by MarTe CONSULTING - All rights reserved