ΣΗΜΑΝΣΗ CE

Σήμανση CE

Η δημιουργία εντός της Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς προκάλεσε την θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για την ασφάλεια ορισμένων κατηγοριών προϊόντων που διατίθενται στην κοινή αγορά. 

Η Νομοθεσία αυτή προβλέπει ότι οι κατασκευαστές πρέπει να δηλώνουν με κατηγορηματικό τρόπο ότι τα προϊόντα τους είναι ασφαλή μέσω της τοποθέτησης πάνω σε αυτά ειδικής σήμανσης CE.  Οι εισαγωγείς από την πλευρά τους πρέπει να επαληθεύουν ότι ο κατασκευαστής έχει προβεί στην ρητή αυτή δήλωση με την σήμανση CE των προϊόντων ενώ τέλος οι διανομείς πρέπει να εντοπίζουν και να αποσύρουν όσα προϊόντα δεν είναι ασφαλή και σαφώς σημασμένα.

Τα γράμματα CE προέρχονται από την συντομογραφία της γαλλικής φράσης "Conformite Europeene" που σημαίνει Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση.

Διαβάστε Περισσότερα

ECO-LABEL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ

Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα

Το οικολογικό σήμα της ΕΕ βοηθά να αναγνωρίζονται τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των επιχειρήσεων που έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλο τον κύκλο ζωής τους, από την προμήθεια των πρώτων υλών και την παραγωγή, μέχρι την χρήση και διάθεσή των προϊόντων τους. Το οικολογικό σήμα της ΕΕ είναι ένα εθελοντικό σήμα προώθηση της περιβαλλοντικής αριστείας που θα μπορούν να προβάλουν οι επιχειρήσεις και να εμπιστεύονται οι καταναλωτές.

Το οικολογικό σήμα της ΕΕ είναι μια δέσμευση για περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Τα κριτήρια έχουν αναπτυχθεί και συμφωνηθεί από τους επιστήμονες και τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη δημιουργία ενός υπεύθυνου και αξιόπιστου τρόπου για να κάνουν περιβαλλοντικά υπεύθυνες επιλογές.

Διαβάστε Περισσότερα
Copyright © 2013- by MarTe CONSULTING - All rights reserved