ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΕΣΠΑ

Προετοιμασία Επενδυτικών Προτάσεων

Η απελευθέρωση των αγορών έχει δημιουργήσει περιθώρια νέων χρηματοδοτικών προϊόντων και ευκαιριών ώστε μια Επιχείρηση να μπορεί να αυξήσει τις πηγές χρηματοοικονομικών πόρων που έχει στην διάθεση της.

Εμείς στην MarTe Consulting μπορούμε να συνδράμουμε τέτοιες προσπάθειες και να βοηθήσουμε, μέσω του Δικτύου των Συνεργατών μας, στην διερεύνηση ευκαιριών χρηματοδότησης από πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσω συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Συμβουλευτικής για την υπαγωγή Επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης κ.α.) μπορούμε να δώσουμε λύση στο ζήτημα της ανεύρεσης χρηματοοικονομικών πόρων για την ενίσχυση της Επιχείρησή σας.

Παράλληλα, μέσω του Δικτύου των Συνεργατών μας, μπορούμε να προσφέρουμε ολοκληρωμένη διαχείριση των εγκεκριμένων επενδυτικών προτάσεων, αξιοποιώντας πλήρως τις επιδοτήσεις των διαφόρων Προγραμμάτων και εξασφαλίζοντας ότι η Επιχείρηση θα ολοκληρώσει με επιτυχία τα επενδυτικά της σχέδια.

 

Ετικέτες: Marte, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΕΣΠΑ

Copyright © 2013- by MarTe CONSULTING - All rights reserved