ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παροχή Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

Η MarTe Consulting καλύπτει αποτελεσματικά κάθε Λογιστική και Φοροτεχνική ανάγκη σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, δίνει άμεσα έγκυρες λύσεις σε οποιαδήποτε ζητήματα προκύπτουν καθώς επίσης προσφέρει πολύτιμες συμβουλές και σωστή καθοδήγηση σε σημαντικά θέματα.

Λογιστικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε ολοκληρωμένες Λογιστικές Υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας την έγκυρη και ποιοτική Λογιστική σας πληροφόρηση.

 • Τήρηση Βιβλίων Β΄ και Γ΄ Κατηγορίας
 • Οργάνωση και επίβλεψη των  Λογιστηρίων των συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων
 • Πλήρης εφαρμογή του Λογιστικού Σχεδίου
 • Σύνταξη Λογιστικών Καταστάσεων εναρμονισμένων με την υπάρχουσα Νομοθεσία
 • Σύνταξη βιβλίου Παραγωγής και Κοστολογίου
 • Διεκπεραίωση εργασιών με Φορείς  του Δημοσίου

Φορολογικές Υπηρεσίες

Με δεδομένες τις πρωτόγνωρες αλλαγές της Φορολογικής Νομοθεσίας παρέχουμε έγκυρη και έγκαιρη Φορολογική πληροφόρηση.

 • Φοροτεχνική υποστήριξη Εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισής τους με τη Φορολογική Νομοθεσία
 • Σύνταξη Φορολογικών Δηλώσεων
 • Παροχή Φορολογικών συμβουλών
 • Αντιμετώπιση Φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση Φορολογικών εκκρεμοτήτων
 • Σύσταση νέων Εταιρειών

 

Ετικέτες: Marte, ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Copyright © 2013- by MarTe CONSULTING - All rights reserved